08.98.39.8889

Electric Pallet

Xe nâng Electric Stacker JAC
Xe nâng Electric Stacker  JAC

* Model : CDDK15-II

* Động cơ : Electric

* Bảo hành 18 tháng hoặc 2000 giờ

* Thời gian giao hàng : Stock

* Giá : liên hệ

 

 

Hãy liên hệ với chúng tôi ngay để nhận ưu đãi:

Hotline   08.98.39.8889

Skype     08 98 39 8889

Xe nâng Electric Pallet JAC
Xe nâng Electric Pallet JAC

*Model : CBD20R-II

*Động cơ : Electric

*Bảo hành 18 tháng hoặc 2000 giờ

*Thời gian giao hàng : Stock

*Giá : liên hệ

 

 

Hãy liên hệ với chúng tôi ngay để nhận ưu đãi:

Hotline   08.98.39.8889

Skype     08 98 39 8889

Xe xăng gas J series

Xe nâng xăng gas JAC CPQD30J, CPQD35J
Xe nâng xăng gas JAC CPQD30J, CPQD35J

* Model : CPQD30J, CPQD35J

* Động cơ : Xăng/Gas

* Bảo hành 18 tháng hoặc 2000 giờ

* Thời gian giao hàng : Stock

* Giá : liên hệ

 

 

Hãy liên hệ với chúng tôi ngay để nhận ưu đãi:

Hotline   08.98.39.8889

Skype     08 98 39 8889

Xe nâng Xăng Gas JAC CPQD20J, CPQD25J
Xe nâng Xăng Gas JAC CPQD20J, CPQD25J

* Model : CPQD20J, CPQD25J

* Động cơ : Xăng/ Gas

* Bảo hành 18 tháng hoặc 2000 giờ

* Thời gian giao hàng : Stock

* Giá : liên hệ

 

 

Hãy liên hệ với chúng tôi ngay để nhận ưu đãi:

Hotline   08.98.39.8889

Skype     08 98 39 8889

Xe dầu H series

Xe nâng dầu JAC CPCD50H, CPCD60H, CPCD70H
Xe nâng dầu JAC CPCD50H, CPCD60H, CPCD70H

* Model : CPCD50H, CPCD60H, CPCD70H

* Động cơ : Dầu

* Bảo hành 18 tháng hoặc 2000 giờ

* Thời gian giao hàng : Stock

* Giá : liên hệ

 

 

Hãy liên hệ với chúng tôi ngay để nhận ưu đãi:

Hotline   08.98.39.8889

Skype     08 98 39 8889

Xe nâng dầu JAC CPCD40H, CPCD45H
Xe nâng dầu JAC CPCD40H, CPCD45H

* Model : CPCD40H, CPCD45H

* Động cơ : Dầu

* Bảo hành 18 tháng hoặc 2000 giờ

* Thời gian giao hàng : Stock

* Giá : liên hệ

 

 

Hãy liên hệ với chúng tôi ngay để nhận ưu đãi:

Hotline   08.98.39.8889

Skype     08 98 39 8889

Xe nâng dầu JAC CPCD30H, CPCD35H
Xe nâng dầu JAC CPCD30H, CPCD35H

* Model : CPCD30H, CPCD35H

* Động cơ : Dầu

* Bảo hành 18 tháng hoặc 2000 giờ

* Thời gian giao hàng : Stock

* Giá : liên hệ

 

 

Hãy liên hệ với chúng tôi ngay để nhận ưu đãi:

Hotline   08.98.39.8889

Skype     08 98 39 8889

Xe nâng dầu JAC CPCD20H, CPCD25H
Xe nâng dầu JAC CPCD20H, CPCD25H

* Model : CPCD20H, CPCD25H

* Động cơ : Dầu

* Bảo hành 18 tháng hoặc 2000 giờ

* Thời gian giao hàng : Stock

* Giá : liên hệ

 

 

Hãy liên hệ với chúng tôi ngay để nhận ưu đãi:

Hotline   08.98.39.8889

Skype     08 98 39 8889

Xe dầu J series

Xe nâng dầu JAC CPCD30J, CPCD35J
Xe nâng dầu JAC CPCD30J, CPCD35J

* Model : CPCD30J, CPCD35J

* Động cơ : Dầu

* Bảo hành 18 tháng hoặc 2000 giờ

* Thời gian giao hàng : Stock

* Giá : liên hệ

 

 

Hãy liên hệ với chúng tôi ngay để nhận ưu đãi:

Hotline   08.98.39.8889

Skype     08 98 39 8889

 

Xe nâng dầu JAC CPCD20J, CPCD25J
Xe nâng dầu JAC CPCD20J, CPCD25J

* Model : CPCD20J, CPCD25J

* Động cơ : Dầu

* Bảo hành 18 tháng hoặc 2000 giờ

* Thời gian giao hàng : Stock

* Giá : liên hệ

 

 

Hãy liên hệ với chúng tôi ngay để nhận ưu đãi:

Hotline   08.98.39.8889

Skype     08 98 39 8889

 

Xe xăng gas H series

Xe nâng xăng gas JAC CPQD30H, CPQD35
Xe nâng xăng gas JAC CPQD30H, CPQD35

* Model : CPQD30H, CPQD35H

* Động cơ : Xăng/Gas

* Bảo hành 18 tháng hoặc 2000 giờ

* Thời gian giao hàng : Stock

* Giá : liên hệ

 

 

Hãy liên hệ với chúng tôi ngay để nhận ưu đãi:

Hotline   08.98.39.8889

Skype     08 98 39 8889

Xe nâng Xăng Gas JAC CPQD20H, CPQD25H
Xe nâng Xăng Gas JAC CPQD20H, CPQD25H

* Model : CPQD20H, CPQD25H

* Động cơ : Xăng/ Gas

* Bảo hành 18 tháng hoặc 2000 giờ

* Thời gian giao hang : Stock

* Giá : liên hệ

 

 

Hãy liên hệ với chúng tôi ngay để nhận ưu đãi:

Hotline  08.98.39.8889

Skype    08 98 39 8889

Xe nâng xăng gas JAC CPQD10H, CPQD15H, CPCD18H
Xe nâng xăng gas JAC CPQD10H, CPQD15H, CPCD18H

* Model : CPQD10H, CPQD15H, CPCD18H

* Động cơ : Xăng/Gas

* Bảo hành 18 tháng hoặc 2000 giờ

* Thời gian giao hàng : Stock

* Giá : liên hệ

 

 

Hãy liên hệ với chúng tôi ngay để nhận ưu đãi:

Hotline   08.98.39.8889

Skype     08 98 39 8889

Reach Truck JAC

Xe nâng Reach Truck JAC
Xe nâng Reach Truck JAC

*Model : CQD10M , CQD15M

*Động cơ : Electric

*Bảo hành 18 tháng hoặc 2000 giờ

*Thời gian giao hàng : Stock

*Giá : liên hệ

 

 

Hãy liên hệ với chúng tôi ngay để nhận ưu đãi:

Hotline   08.98.39.8889

Skype     08 98 39 8889

Xe nâng điện

Xe nâng điện JAC CPD30J, CPD35J
Xe nâng điện JAC CPD30J, CPD35J

* Model : CPD30J, CPD35J

* Động cơ : Electric

* Bảo hành 18 tháng hoặc 2000 giờ

* Thời gian giao hàng : Stock

 

 

Hãy liên hệ với chúng tôi ngay để nhận ưu đãi:

Hotline   08.98.39.8889

Skype     08 98 39 8889

 

Xe nâng điện JAC CPD20J, CPD25J
Xe nâng điện JAC CPD20J, CPD25J

* Model : CPD20J, CPD25J

* Động cơ : Electric

* Bảo hành 18 tháng hoặc 2000 giờ

* Thời gian giao hàng : Stock

* Giá: Liên hệ

 

 

Hãy liên hệ với chúng tôi ngay để nhận ưu đãi:

Hotline   08.98.39.8889

Skype     08 98 39 8889

 

Xe nâng điện JAC CPD10J, CPD15J, CPD18J
Xe nâng điện JAC CPD10J, CPD15J, CPD18J

* Model : CPD10J, CPD15J, CPD18J

* Động cơ : Electric

* Bảo hành 18 tháng hoặc 2000 giờ

* Thời gian giao hàng : Stock

* Giá : Liên hệ

 

Hãy liên hệ với chúng tôi ngay để nhận ưu đãi:

Hotline   08.98.39.8889

Skype     08 98 39 8889

 

Copyright 2018 © by TCIE | Điều khoản sử dụng | Chính sách bảo mật
Phát triển bởi VinaWise