08.98.39.8889

Động cơ

Động cơ diesel 3-3.5T
Động cơ diesel 3-3.5T
Động cơ diesel sử dụng nhiệt nén để khởi động đánh lửa để đốt nhiên liệu. Tỷ lệ nén cao của động cơ diesel làm cho nó trở thành động cơ đốt trong có hiệu suất nhiệt cao nhất.
Động cơ diesel 4-4.5T
Động cơ diesel 4-4.5T
Động cơ diesel sử dụng nhiệt nén để khởi động đánh lửa để đốt nhiên liệu. Tỷ lệ nén cao của động cơ diesel làm cho nó trở thành động cơ đốt trong có hiệu suất nhiệt cao nhất.
Động cơ diesel 5-10T
Động cơ diesel 5-10T
Động cơ diesel sử dụng nhiệt nén để khởi động đánh lửa để đốt nhiên liệu. Tỷ lệ nén cao của động cơ diesel làm cho nó trở thành động cơ đốt trong có hiệu suất nhiệt cao nhất.
Động cơ diesel 1-1.8T
Động cơ diesel 1-1.8T
Động cơ diesel sử dụng nhiệt nén để khởi động đánh lửa để đốt nhiên liệu. Tỷ lệ nén cao của động cơ diesel làm cho nó trở thành động cơ đốt trong có hiệu suất nhiệt cao nhất.
Copyright 2018 © by TCIE | Điều khoản sử dụng | Chính sách bảo mật
Phát triển bởi VinaWise