08.98.39.8889

Xe dầu H series

Xe nâng dầu JAC CPCD160H
Xe nâng dầu JAC CPCD160H

* Model : CPCD160H

* Động cơ : Dầu

* Bảo hành 18 tháng hoặc 2000 giờ

* Thời gian giao hàng : Stock

* Giá : liên hệ

 

 

Hãy liên hệ với chúng tôi ngay để nhận ưu đãi:

Hotline   08.98.39.8889

Skype     08 98 39 8889

Xe nâng dầu JAC CPCD10H, CPCD15H, CPCD18H
Xe nâng dầu JAC CPCD10H, CPCD15H, CPCD18H

* Model : CPCD10H, CPCD15H, CPCD18H

* Động cơ : Dầu

* Bảo hành 18 tháng hoặc 2000 giờ

* Thời gian giao hàng : Stock

* Giá : liên hệ

 

 

Hãy liên hệ với chúng tôi ngay để nhận ưu đãi:

Hotline   08.98.39.8889

Skype     08 98 39 8889

Xe nâng dầu JAC
Xe nâng dầu JAC

* Model : CPCD80H, CPCD1000H

* Động cơ : Dầu

* Bảo hành 18 tháng hoặc 2000 giờ

* Thời gian giao hàng : Stock

* Giá : liên hệ

 

 

Hãy liên hệ với chúng tôi ngay để nhận ưu đãi:

Hotline   08.98.39.8889

Skype     08 98 39 8889

Xe nâng dầu JAC CPCD40H, CPCD45H
Xe nâng dầu JAC CPCD40H, CPCD45H

* Model : CPCD40H, CPCD45H

* Động cơ : Dầu

* Bảo hành 18 tháng hoặc 2000 giờ

* Thời gian giao hàng : Stock

* Giá : liên hệ

 

 

Hãy liên hệ với chúng tôi ngay để nhận ưu đãi:

Hotline   08.98.39.8889

Skype     08 98 39 8889

Xe nâng dầu JAC CPCD30H, CPCD35H
Xe nâng dầu JAC CPCD30H, CPCD35H

* Model : CPCD30H, CPCD35H

* Động cơ : Dầu

* Bảo hành 18 tháng hoặc 2000 giờ

* Thời gian giao hàng : Stock

* Giá : liên hệ

 

 

Hãy liên hệ với chúng tôi ngay để nhận ưu đãi:

Hotline   08.98.39.8889

Skype     08 98 39 8889

Xe nâng dầu JAC CPCD20H, CPCD25H
Xe nâng dầu JAC CPCD20H, CPCD25H

* Model : CPCD20H, CPCD25H

* Động cơ : Dầu

* Bảo hành 18 tháng hoặc 2000 giờ

* Thời gian giao hàng : Stock

* Giá : liên hệ

 

 

Hãy liên hệ với chúng tôi ngay để nhận ưu đãi:

Hotline   08.98.39.8889

Skype     08 98 39 8889

Xe nâng dầu JAC CPCD50H, CPCD60H, CPCD70H
Xe nâng dầu JAC CPCD50H, CPCD60H, CPCD70H

* Model : CPCD50H, CPCD60H, CPCD70H

* Động cơ : Dầu

* Bảo hành 18 tháng hoặc 2000 giờ

* Thời gian giao hàng : Stock

* Giá : liên hệ

 

 

Hãy liên hệ với chúng tôi ngay để nhận ưu đãi:

Hotline   08.98.39.8889

Skype     08 98 39 8889

Copyright 2018 © by TCIE | Điều khoản sử dụng | Chính sách bảo mật
Phát triển bởi VinaWise